Releasekalender 2022
Aandachtsgebied Productnaam 2022
    Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Belastingen                          
Centric Belastingen Key2Belastingen       2.7           2.8    
  Key2Waarderen       2.7           2.8    
  GISVG Alleen patches en hotfixes (geen versies)   
  Medewerkersportaal Continuous delivery   x x x x   x x x x
  Burger- en bedrijvenportaal Continuous delivery   x x x x   x x x x
                           
Bedrijfsvoering                          
Suite4HRM Motion Continuous delivery   x x x x   x x x x
Suite4Middelen Key2Financien           3.29         3.30  
  Key2Subsidies                     2.80  
                           
Dienstverlening                          
Suite4Burgerzaken Centric Betalen  Continuous delivery  
  Centric Burgerzaken 1.23     1.24     1.25     1.26    
  eDiensten Burgerzaken Continuous delivery
Suite4Begraven Centric Begraven (Key2Begraven)     4.10                  
  Begraafplaatsagenda nieuw PILOT-starten                      
                           
Informatiebeleid                          
Suite4iGovernance Key2Datadistributie    2.90       Uitbreiding eServices & SaaS GBA-V      3.00      
Centric Objectregistratie Key2BAG       6.0           6.1    
  Key2WOZ       2.7           2.8    
  Key2Gebeurtenissen       2.7           2.8    
  Key2Percelen                   9.6    
Documenten Module Documentenuitvoer                     5.4  
  Koppelmodule DIS      2.1                  
Decos JOIN JOIN Zaak & Document                        
  JOIN Zaaktypen Continuous delivery
  JOIN Mobile Continuous delivery
  JOIN Agenderen Continuous delivery
  JOIN e-formulieren & PIP Continuous delivery
     
Ruimtelijk                          
Suite4Leefomgeving Centric Leefomgeving Continuous delivery            
  Key2Vergunningen Alleen patches en hotfixes (geen versies)
  GISVG-Vergunningen Alleen patches en hotfixes (geen versies)
Suite4Parkeren Key2Parkeren Upgrade in overleg met de klant                  
  Digitale Parkeerbalie Upgrade in overleg met de klant                     
                 
Sociaal Domein                          
Suite4Jeugdzorg Key2Jeugdwet           12         13  
Suite4Onderwijs Key2Jongerenmonitor          

 

3.14.
100 
         
Suite4SocialeRegie Suite4Sociale Regie     22.1      22.2      22.3      23.1 
Suite4Werk en Inkomen  Key2Participatie           12          13  
  Key2Uitkeringen           12          13  
  Key2Debiteuren           12         13  
  Key2Crediteuren           12          13  
  Key2Handhaving           12          13  
  eDiensten Mijn Inkomen en Mijn Regie     22.1      22.2      22.3      23.1 
  eDiensten voor aanvragen (Bijzonder bijstand, bijstand levensonderhoud, individuele inkomenstoeslag en minimaregelingen)     2220     2230     2240     2310
  PKO Kennissystemen     Q2.1     Q3.1     Q4.1     Q1.1
 Suite4Zorg Key2WMO           12         13  
  Key2Stadspas           12          13  
  Key2Schuldhulpverlening           22           23