Productbeleid decentrale overheid 2020

Voorwoord

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van Corona, het jaar van de pandemie die in korte tijd de hele wereld in haar greep kreeg. Van de een op de andere dag werkten we niet langer op kantoor, maar richten we thuis onze werkplekken in. Van de ene op de andere dag werd duidelijk hoe belangrijk onze digitale infrastructuur is. Zonder netwerken, laptops en de bijbehorende applicaties zouden we tamelijk machteloos zijn geweest. We, gemeenten, waterschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale belastingkantoren, konden verder. Met Teams, WebEx en Zoom werkten we samen op afstand en hielden we onze processen gaande. 

De logica van Samen Organiseren, van Common Ground, werd nog eens dik onderstreept en het is dan ook niet verwonderlijk dat, na een voorzichtige aanloop, de relatie tussen de initiatiefnemers en de leveranciers inhoud kreeg. Bestuurlijke tafels in verschillende samenstellingen leiden tot dezelfde conclusies: de doelen zijn helder, we moeten het samen doen en laten we het hebben over de af te leggen weg. Dat het ingewikkeld is en tijd gaat kosten is voor alle gesprekspartners helder en zo kan gesteld worden dat 2021 óók het jaar is van Common Ground. Een belangrijk richtinggevend perspectief waar we vanuit Centric graag aan meewerken.

Vanuit Centric doen we wat van ons verwacht mag worden. We verstaan ons vak, we zijn loyaal en van plan nog jaren ons partijtje mee te blazen, en we zijn ook kritisch en bereid vanuit onze deskundigheid de vragen te stellen die niet meteen tot de populariteitsprijs leiden. Gewoon, omdat we graag (en altijd constructief) bijdragen aan de informatie-infrastructuur die de decentrale overheid verdient. We blijven dat Nederlandse bedrijf dat investeert in de toekomst, hoe onzeker die af en toe ook kan zijn. 

Aan de Gebruikersvereniging Centric hebben we een stevige partner die ons scherp houdt, toeziet op de belangen van haar leden en werkt aan de eigen, verdere professionalisering. In 2020 hadden we niet één, maar twee strategische conferenties (de eerste fysiek toen het nog mocht en de tweede digitaal omdat het kon). Het onderstreept de noodzaak van samenwerking in een sterk veranderende wereld. 

 

Maarten Hillenaar

Algemeen directeur Centric Public Sector Solutions

 Maarten Hillenaar

Webinar Samenwerken aan de decentrale overheid van morgen