Partners

Centric zoekt voor haar klanten doorlopend naar mogelijkheden om met ICT zowel hun bedrijfsvoering als de dienstverlening aan inwoners en ondernemers van hun gemeente te verbeteren. Een individuele leverancier kan het uitgebreide aanbod dat daarvoor nodig is niet in hetzelfde tempo en dezelfde kwaliteit ontwikkelen en up to date houden. Daarom concentreert Centric zich op de eigen kernapplicaties en vult zij haar aanbod voor de decentrale overheid aan met oplossingen van partners. Zodoende blijven innovatie, kwaliteit en tempo op niveau. 

Door met geselecteerde partners in één ecosysteem samen te werken verkrijgt u bij Centric zoveel mogelijk uit één hand een breed en actueel aanbod. Het kan gaan om een complete oplossing, maar ook een deel of module van een Centric-totaaloplossing. Daarbij wordt uitgegaan van de (geïntegreerd werkende) keten en niet van puntoplossingen alleen. 

Er is sprake van verschillende typen partnerships. Zo werken wij samen met relatie- of netwerkpartners, waarmee wij gezamenlijk de markt benaderen, maar ook met strategische partners, met een gezamenlijke bepaald beleid en roadmap voor de desbetreffende oplossingen of services, waarbij Centric als hoofdaannemer optreedt. In een aantal gevallen is dat white label. Verder kennen wij preferred suppliers, die meer generieke oplossingen of services bieden als onderdeel van onze totaaloplossingen.

De partnerships die Centric heeft bieden interessante voordelen. Wij ontzorgen u op de inhoud en operationele toepassing. Commerciële zaken, desgewenst dus óók voor de oplossingen van de Centric-partners, lopen via uw Centric accountmanager. U vraagt bij Centric een offerte aan voor functionaliteit of dienstverlening en veelal kan de oplossing van onze partners worden gecontracteerd onder de lopende (raam)overeenkomst die u met Centric heeft. De facturatie vindt dan plaats vanuit Centric en ook de support verloopt op de wijze die u van Centric gewend bent, dus via de Centric Customer Portal (Helpdesk). Daar bent u al mee bekend en dat heeft u in uw bedrijfsprocessen geïntegreerd. Het doorgeven van vragen en meldingen gaat dan op dezelfde manier als voor de Centric-applicaties, wat het voor uw (applicatie)beheerders overzichtelijk houdt. Samengevat bespaart u zo op administratieve lasten, doorlooptijd, leveranciersselectie, integratievraagstukken en contract- en leveranciersmanagement. 

 

Bekijk hier de partners waarmee Centric Public Sector Solutions samenwerkt.

Direct naar
Hans Koenis

Meer weten?

Hans Koenis

+31 6 53 78 33 44

Hans.Koenis@centric.eu