ALGEMEEN BELEID

Innovatie

Om ambtenaren en inwoners beter te kunnen ondersteunen bij de grote maatschappelijke opgaven, focust Centric de laatste jaren scherp op innovatie. Vanaf het voorjaar van 2021 hebben we de belangrijkste overheidsinnovaties gebundeld in het Public Sector Startup & Innovation Center.

De maatschappelijke uitdagingen zijn groot, onder andere op het gebied van zorg en welzijn, duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie. De schaal waarop verandering nodig is, vraagt steeds meer om de inzet van technologie. Grote opgaven vragen bovendien om een opgavegerichte aanpak. We moeten het samen doen: overheid en bedrijfsleven. PSS Startup & Innovation draagt bij aan het GovTech-ecosysteem van overheden, startups en gevestigde namen die samenwerken.

Nieuwe ideeën werken we aan de hand van de beproefde Design Thinking-methode snel uit in prototypes die we in een vroeg stadium kunnen testen met inwoners en ambtenaren. In 2022 organiseren we regelmatig co-creatie sessies en hopen we per domein goede, actieve focusgroepen samen te stellen om mee te onderzoeken en te testen. Ook bouwen we verder aan de samenwerking met onze zuster Antea Group, gericht op een aantal specifieke oplossingen voor een betere leefomgeving.

 

Concrete voorbeelden

In 2021 heeft PSS Startups & Innovations een aantal ideeën onderzocht op haalbaarheid, schaalbaarheid en de mate waarin ze invulling geven aan maatschappelijke behoeften. De beste drie ideeën ontwikkelen we komend jaar door tot eerste productieversies. 

ReSource – de ‘Airbnb’ voor bouwmaterialen
Programmatisch onderhoud aan de openbare ruimte is binnen de meeste gemeenten lineair opgezet; sloop leidt vaak niet tot herinzet van vrijkomende materialen. Samen met Antea Group, bouwbedrijven en gemeenten werken we aan een oplossing: een platform voor het oogsten en het matchen van bouwmaterialen aan geplande projecten. Het doel: hergebruik stimuleren en bijdragen aan een circulaire economie. 

Gemeenten en bouwers kunnen daarbij gebruikmaken van een marktplaats die inzicht biedt in welke bouwmaterialen in de buurt beschikbaar komen, van welke kwaliteit, hoeveelheid en per wanneer, zodat zij slimmer kunnen programmeren en geld kunnen besparen. Het platform biedt rapportages, zoals de (totale) besparing in uitstoot van CO2 binnen de community van deelnemende overheden en bedrijven.

Hebbie – vanuit één app zakendoen met je gemeente
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep Nederlanders het om verschillende redenen best lastig vindt om zaken te doen met de overheid. Apps, websites en aanvraagformulieren van de overheid kennen vaak één specifiek (gemeentelijk) proces als uitgangspunt, maar gaan minder uit van daadwerkelijke omstandigheden in iemands leven, of het nu bij een aanvraag is voor een bepaalde dienst of een bij een belangrijk ‘life event’, zoals een verhuizing of geboorte. 

In 2022 realiseren we een gebruiksvriendelijke app waarmee het mogelijk wordt om eenvoudig dingen te regelen met de gemeente. Daarbij staan belangrijke gebeurtenissen in het leven centraal. Een slimme chatrobot in de app helpt je door de juiste vragen te stellen. De chatrobot wijst je op diensten die je misschien ook nodig hebt, zoals een parkeervergunning bij het doorgeven van je verhuizing. De app integreert de komende jaren geleidelijk verschillende digitale diensten in één gebruiksvriendelijke oplossing, waarbij we met gemeenten en inwoners de volgorde en prioriteit bepalen.

Partical - Grootschalige ondersteuning van democratische processen
Partical laat bestuurders op ieder moment realtime het draagvlak voor hun beleid toetsen aan de voorkeuren van inwoners. Inwoners houden hun voorkeuren bij in een soort digitale afspiegeling van zichzelf, een ‘digital twin’. Daarbij houden ze zelf bij welke voorkeuren ze hebben rond een groot aantal thema’s en welke volgorde van belangrijkheid ze daarbij willen hanteren. 

Overheden krijgen inzicht in het draagvlak onder voorgenomen beleid, welke voorkeuren inwoners hebben en in welke mate. Op basis daarvan kunnen zij het voorgenomen beleid bijstellen, beter uitleggen en opnieuw toetsen. 

Partical slaat geen persoonsgegevens op, het proces is transparant en goed te volgen voor betrokkenen. De oplossing maakt gebruik van een Confidential Computing Framework, dat uitgaat van een gedistribueerde opzet met nodes die geplaatst worden bij verschillende neutrale partijen. Inwoners hebben een veilige digitale identiteit en bepalen zelf of ze hun voorkeuren delen met de overheid. Partical is per definitie open source en vereist een brede coalitie aan deelnemers, onder andere vanuit overheid en wetenschap. 

 

Geplande Innovaties

  • ReSource: Patform voor oogsten en matchen van bouwmaterialen aan projecten en programma’s (Q2 2022)
  • Hebbie: Life event App gebaseerd op conversational AI (Q3 2022)
  • Partical: Digitale ondersteuning van het democratische proces (Q4 2022)  
Direct naar
Sander Meinders

Meer weten?

Sander Meinders

+31 6 53 78 33 00

Sander.Meinders@centric.eu