Digitale toegankelijkheid

Miljoenen mensen in Nederland hebben één of meerdere functiebeperkingen. Door de toenemende leeftijd is er steeds meer slechtziendheid. Ook andere beperkingen nemen toe: blind, kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch en laaggeletterd. Om ervoor te zorgen dat in Nederland alle openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Een besluit dat later opgevolgd wordt door de Wet Digitale Overheid. Op www.digitoegankelijk.nl staat hier meer over beschreven.

 

Roadmap 

De eDiensten die Centric levert voor selfservice burgerzaken en belastingen zijn gecertificeerd op basis van de verplichte norm WCAG 2.1 AA. Mensen met een functiebeperking kunnen hierdoor eenvoudig gebruik maken van deze eDiensten. Voor een aantal eDiensten binnen het sociaal domein is een onderzoeksrapportage beschikbaar en een plan van aanpak. Deze kunt gebruiken in uw toegankelijkheidsverklaring. De rapportages publiceren we via de GEMMA softwarecatalogus.

Naast de verplichting voor websites en eDiensten, verbetert Centric ook haar backoffice-software voor ambtenaren met een fysieke beperking. De afgelopen jaren hebben we ons hierbij vooral gericht op slechtzienden en kleurenblinden en breiden dit steeds verder uit. Voor een groot deel zijn de WCAG richtlijnen hiervoor bruikbaar. Om ervoor te zorgen dat er een optimale gebruikersinterface ontstaat is er door de Gebruikersvereniging Centric een testgroep Toegankelijkheid opgericht. Userexperience specialisten toetsen mogelijke verbeteringen samen met deze ervaringsdeskundigen.

 

Testgroep

De Gebruikersvereniging Centric heeft een Testgroep Toegankelijkheid opgericht met ambtenaren die een of meerdere functiebeperkingen hebben. Onze user experience designers en WCAG specialisten zullen samen met deze ervaringsdeskundigen de beste oplossingen vaststellen voor de Centric-applicaties die ze gebruiken. Mocht u zich nog willen aanmelden voor deze groep dan kan dit via de website van de GV Centric

Direct naar
Alain Mahieu

Meer weten?

Alain Mahieu

+31 6 51 58 71 87

Alain.Mahieu@centric.eu