Toegankelijkheid

Elke dag een prettige ervaring voor de eindgebruikers van onze software is al jaren topprioriteit bij Centric. Of de eindgebruiker nu een gemeentelijke professional is of een burger die de selfservice gebruikt. Een internationaal team van userinterface-designers en User Experience specialisten werkt continue aan het verbeteren van deze ervaring. Prototypes van verbeteringen worden getoetst bij de specifieke doelgroep met behulp van camera's, heatmaps en eyetracking. Een goede gebruikersinterface is natuurlijk intuïtief en efficiënt, maar ook de emotie bij het gebruik van de applicatie is van belang. 

Digitale inclusie en het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid

Miljoenen mensen in Nederland hebben één of meerdere beperkingen. Door de toenemende leeftijd is er steeds meer slechtziendheid. Ook andere beperkingen nemen toe: blind, kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch en laaggeletterd. Om ervoor te zorgen dat in Nederland alle openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Een besluit dat later opgevolgd wordt door de Wet Digitale Overheid. Op www.digitoegankelijk.nl staat hier meer over beschreven.

Roadmap 

De focus van het besluit ligt op publieke websites en apps die overheden aanbieden aan inwoners. Het overgrote deel van de eDiensten die Centric levert voor selfservice door burgers en bedrijven is gecertificeerd op de gewenste wereldwijde norm WCAG 2.1 AA. Mensen met een beperking kunnen hierdoor eenvoudig gebruik maken van deze eDiensten. Een aantal eDiensten binnen het sociaal domein dat nog niet gecertificeerd is, komt in 2021 aan bod.

Wat minder duidelijk is dat het genoemde besluit ook van toepassing is op intranetten en extranetten van overheden, waaronder software die overheden gebruiken vanuit de cloud. De wet vereist niet dat een extra- of intranet direct voldoet aan alle toegankelijkheidseisen, dit is te lezen op de website www.digitoegankelijk.nl: ‘Dit is iets waar je organisatie naartoe werkt binnen een redelijk haalbare termijn, op basis van een gestructureerde aanpak’. Ook kan een onevenredige lastbepaling uit het besluit van toepassing zijn. In overleg met de VNG en de Gebruikersvereniging Centric (GV) bekijken we wat haalbaar is en welke roadmap passend is.

Overigens voldoen de cloudapplicaties die Centric levert al aan een groot deel van de gewenste normen. Tot nu toe hebben we ons hierbij vooral gericht op slechtzienden en kleurenblinden. Zo zijn er aanpassingen voor voldoende contrast en ook wordt niet alleen kleur gebruikt voor signaleringen. We hebben ons als doel gesteld om ook de procesapplicaties te laten voldoen aan de zogenaamde AA richtlijnen. Een gespecialiseerde procesapplicatie is natuurlijk niet hetzelfde als een informatieve website. Voor sommige functionaliteit is het niet eenvoudig om deze te laten voldoen aan AA richtlijnen en waarbij alle eindgebruikers hun werk ook nog prettig en efficiënt kunnen blijven doen. We verwachten dat het grootste deel van de AA richtlijnen al in 2021 ondersteund zal worden als onze procesapplicaties een nieuwe webbased gebruikersinterface hebben gekregen. Voor onderdelen die niet of moeilijk aanpasbaar zijn zullen we in overleg met specialisten, eindgebruikers en de GV de maatregelen vaststellen en onze klanten voorzien van een tekst voor in een toegankelijkheidsverklaring.

 Webinar Digitale Toegankelijkheid