Software as a Service

In 2018 hebben wij onze eerste concrete plannen gemaakt om ons bestaande productportfolio naar de cloud te brengen. Nieuwe oplossingen werden op dat moment al als SaaS-oplossing (Software as a Service) gerealiseerd. Vanaf dat moment zijn we bij verschillende oplossingen ook al concreet gestart met de omzetting naar SaaS. De eerder door ons uitgesproken ambitie om al onze software in 2023 in de vorm van een service via internet te leveren is op dit moment nog steeds volledig van kracht. Onze inspanningen hierop blijven komende jaren onverminderd.

De ontwikkelingen in de markt, afstemming met onze Gebruikersvereniging Centric (GV) en de reacties van individuele klanten sterken ons in deze ambitie. Het afgelopen jaar hebben wij met veel klanten gesproken over onze SaaS-strategie. Daarbij is ons gebleken dat veel van deze klanten aan het nadenken zijn over een cloud-strategie of deze zelfs al concreet hebben bepaald. SaaS c.q. cloudoplossingen hebben binnen die strategie veelal de voorkeur. De recent door M&I/Partners uitgevoerde benchmark bevestigt dit beeld. In 2019 werd 30% van de gemeentelijke applicaties al als service afgenomen en de verwachting van M&I/Partners is dat dit in 2024 zelfs 55% zal zijn (zie onderstaande afbeelding). 

 Bron: ICT-Benchmarkt gemeenten 2020, M&I/Partners oktober 2020

Onze ambitie blijft dus om al onze software in 2023 in de vorm van een service via internet te leveren. Uitgangspunt hierbij is ‘SaaS-only’, dit betekent dat wij onze software nog uitsluitend in SaaS leveren. 

Doordat wij onze oplossingen als SaaS leveren ontstaat een aanzienlijke vereenvoudiging van de beheerinspanning voor onze klanten. Centric zorgt als SaaS-aanbieder voor installatie, onderhoud en beheer van het software platform. Ook verzorgt Centric het systeembeheer en applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, en dergelijke. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het functioneel beheer. De gebruiker benadert de software via het internet. Door onze oplossingen als een service te leveren zien wij mogelijkheden onze klanten te ontzorgen op de aangegeven werkzaamheden. De transitie naar SaaS geeft ons mogelijkheden om sneller en efficiënter vernieuwingen door te voeren binnen onze producten.

Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag om de roadmap van onze SaaS-transitie aan te geven. De transitie naar SaaS is voor onze grote kernapplicaties complex, waarbij de omzetting veelal gefaseerd plaatsvindt en onderdelen al eerder als SaaS beschikbaar komen. Per product is een passende transitiestrategie bepaald. Wij hebben een vereenvoudigde roadmap opgesteld met daarin voor iedere oplossing de huidige situatie en 2 markante momenten in de transitie richting SaaS:

  1. Het moment waarop de oplossing, of substantiële delen daarvan, geschikt zijn om in SaaS te gebruiken (SaaS Ready).
  2. Het moment waarop de oplossing volledig geoptimaliseerd is om in SaaS te kunnen gebruiken (SaaS Optimized). 

Deze roadmap tref je hierna aan. Zoals je kunt zien wordt een groot aantal oplossingen binnen ons portfolio op dit moment al in SaaS aangeboden. Dat nog niet al onze oplossingen op korte termijn (volledig) in SaaS beschikbaar zijn wil niet zeggen dat wij de beheersorganisatie van klanten niet kunnen ontzorgen. Gedurende de transitieperiode richting SaaS bieden wij klanten graag de mogelijkheid om onze oplossingen vanuit de cloud te kunnen gebruiken. Daarbij bieden wij de volledige oplossing in service aan.

  Meer informatie over onze SaaS-strategie lees je in de Whitepaper 'Gemeenten ontzorgd met SaaS.'

 

Webinar Software as a Service