Architectuur

2022, een belangrijke mijlpaal voor de architectuurfunctie van onze organisatie. Voor het eerst heeft architectuur een plaats gekregen binnen het Productbeleid Lokale Overheid. De afgelopen drie jaar is de architectuurfunctie ontwikkeld binnen onze bedrijfsvoering. Het heeft daarbij een strategische plaats gekregen door het aanstellen van een Chief Architect binnen de staf. De belangrijkste doelstelling van architectuur is om alle producten onder één gezamenlijke, toekomstvaste en wendbare architectuur te ontwikkelen.

Hiervoor is in de afgelopen twee jaar gewerkt aan de volwassenheid van de architectuurfunctie en is de focus gezet op de architectuurschool ‘’Enterprise Ecological Adaptation’’ 1. Systems-of-Systems denken is centraal geplaatst en er wordt van buiten naar binnen gedacht. De klant staat hierbij centraal. De nadruk ligt hierbij op innovatie en de lerende organisatie. Klanten worden, in het kader van co-creatie, steeds vaker betrokken bij architectuurontwikkelingen. Een voorbeeld is de API en Common Ground referentiearchitectuur.  Deze referentiearchitectuur is samen met een aantal gemeenten ontwikkeld op basis van input vanuit de markt. Deze referentiearchitectuur gebruiken wij voor onze huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Figuur 1: API en Common Ground Referentie Architectuur

Elke architect binnen onze organisatie is ten minste bij één overkoepelende marktontwikkeling betrokken. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals de Nederlandse API Strategie, de ZGW API’s, de Notificatie Services, NLx, Haven, en Diginetwerk. De dialoog wordt steeds vaker aangegaan met klanten (o.a. gemeenten), VNG Realisatie, centrale overheidsinstellingen zoals Logius, en anderen. Dit om onze architecturen af te stemmen op de externe ontwikkelingen maar ook om te adviseren, zodat deze ontwikkelingen ook toepasbaar zijn in de context van een Software-as-a-Service (SaaS) leverancier. Wij zijn een voorstander van standaarden die toepasbaar zijn. Een standaard maakt integraties makkelijk en minimaliseert maatwerk.

Daar waar wij in het verleden vooral applicaties ’on premises’ hebben geleverd (product) is er nu sprake van een verschuiving naar een dienstenmodel (service). Door services aan te bieden is het nu ook mogelijk om de ‘’cross cutting concerns’’ 2 te ontvlechten en te centraliseren wat uiteindelijk ten goede komt aan het minimaliseren van complexiteit en het maximaliseren van de onderhoudbaarheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit. In 2022 wordt o.a. gewerkt aan het ontvlechten van de diverse methodes van autorisatie en het onderbrengen van deze functionaliteit in een centrale service. Hierin volgen wij de NORA en GEMMA door te werken met op zijn minst een Attribute Based Access Control (ABAC) methode door gebruik te maken van Policy Based Access Control (PBAC) welke geïntegreerd is met onze authenticatie service om gefedereerd autorisaties aan te bieden. Ook hier staat de klant centraal om configureerbaar de autorisaties per klant in te kunnen richten.

 


Figuur 2: Ontvlechting van ''Cross Cutting Concerns''

In de laatste twee jaar zijn er architectuur principes, patronen en bouwblokken gedefinieerd samen met de doelarchitectuur voor SaaS. Deze architectuur artefacten worden al gebruikt voor iedere nieuwe ontwikkeling met in het bijzonder SaaS. In deze architectuur zijn o.a. de volgende aspecten opgenomen:

  • Component gedreven architectuur
  • (Micro)services
  • API’s (NL API Strategie & Common Ground)
  • Integratie
  • Privacy & Security by Design
  • Eenmalige opslag, meervoudig gebruik (Common Ground)
  • Gescheiden proces- en datalagen (Common Ground)
  • Balans tussen standaard en configureerbaarheid

Deze doelarchitectuur is continu in beweging en wordt waar nodig bijgesteld. De verwachting is dat in 2022 de doelarchitectuur uitgebreid wordt met nieuwe patronen en bouwblokken voor gebruik door onze SaaS-diensten.

 

[1]  https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MITP.2011.109

[2]  https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cutting_concern

Direct naar
René Bliekendaal

Meer weten?

René Bliekendaal

Chief Architect

+31 6 54 21 85 65

Rene.Bliekendaal@centric.eu